0032- 499 89 99 94info@part123.be
Practical & Alternative Release Therapy

PART 1.2.3 ?

PART 1.2.3 is een vzw die tot doel heeft om het welzijn en de levenskwaliteit te bevorderen. We gaan ervan uit dat ‘je goed in je vel voelen’ de basis is voor persoonlijke emancipatie, volwaardige maatschappelijke participatie en een vrijer, rijker en voller leven…

Wat we bieden

Enerzijds bieden we therapieën, workshops en activiteiten aan die de persoonlijke groei bevorderen en het welzijn verbeteren.  Anderzijds geven we opleidingen en advies aan professionelen en teams van professionelen, zowel in de hulpverleningssector als erbuiten…  

Veelgestelde vragen

We proberen in deze rubriek antwoorden te geven op de meest gestelde vragen : Wat ? voor wie ? Individueel of in groep ? Een therapeutische sessie of een workshop ? Wie zijn de begeleiders ? Wat kan ik verwachten ? Wat kost het ? Etc. Jouw vragen zijn uiteraard ook welkom ! …