Wat doet PART1.2.3 concreet? Is het iets voor mij? Kan ik wel bij jullie terecht? Wat mag ik verwachten? Hoe contacteer ik jullie? … In de rubriek “FAQ” proberen we een antwoord te geven op de meest gestelde vragen. Vind je het antwoord op jouw vraag niet? Aarzel niet om ons te contacteren…

 

 

Wat voor organisatie zijn jullie ?

PART 1.2.3 is een organisatie voor welzijn en persoonlijke groei. We bieden individuele en groepstherapieën, een divers aanbod aan workshops ‘welzijn’ en een sociaal en cultureel luik.

 

Wat doen jullie concreet ?

We begeleiden je en reiken je tools aan om doorheen je eigen verhalen te werken, je innerlijke veerkracht op te bouwen en in je kracht te leren staan.

We kunnen samen met jou werken aan o.a.:

Het leren loslaten (van oude verhalen, angsten, disfunctionele patronen)

Het verminderen van spanning en stress

Het verbeteren van je lichaamshouding, je ademhaling en je concentratie

Het verkrijgen van diepere persoonlijke inzichten

Meer vat krijgen op je eigen emoties en een groter emotioneel evenwicht

Het verwerking van trauma’s en van wat je in de weg staat te groeien

Het aanpakken van specifieke problemen : fobieën, depressie, eetstoornissen, …

Het leren begrenzen ; het leren omgaan met remmingen

Een grotere zelfaanvaarding en het versterken van je zelfvertrouwen

Het verbeteren van je interactie met anderen en de omgeving

Het vergroten van je relationele en expressieve vaardigheden

Het beter leren identificeren van je eigen behoeften

Het ontwikkelen van nieuwe perspectieven en het vinden van alternatieven

Jezelf reconstrueren na een burn-out

Het bouwen aan de weg die je jouwe is

Zingeving, eenvoud en plezier in het leven.

Het verhogen van bewustzijn, emotionele evenwicht, energie, helderheid van geest, intuïtie, innerlijke rust en innelijke kracht.

 

Kunnen jullie mijn problemen oplossen ?

Wij zijn er om je te helpen de antwoorden te vinden die jij in jou draagt. We geven je daartoe de nodige werkinstrumenten en ondersteunen en sturen je in het proces. 

 

Wat houdt “individuele begeleiding” in ?

Individuele sessies bestaan uit persoonlijke begeleiding waarbij – afhankelijk van de vraag en problematiek – gebruik wordt gemaakt van coaching, systemische en strategische therapie, lichaamsgerichte therapie, creatieve therapie en/of traumabehandeling (hypnose, TRE). We hebben aandacht voor zowel het psychische, fysieke als het spirituele en benaderen elke persoon als een uniek individu.

 

Is het wel veilig om zoveel over mezelf te delen ?

Elke hulpverlener is gebonden aan beroepsgeheim. PART 1.2.3 onderschrijft en respecteert het beroepsgeheim. Voor aanvang van elk therapeutisch groepsproces, worden samen met de participanten duidelijke afspraken gemaakt om de veiligheid binnen de groep te garanderen. 

 

Moet ik aan bepaalde voorwaarden voldoen om bij jullie terecht te kunnen ?

Ons aanbod is er voor mensen die psychisch lijden en voor iedereen die op zoek is naar een groter welzijn en meer levenskwaliteit. PART 1.2.3 geeft voorrang aan psychisch en/of maatschappelijk kwetsbare personen die zich niet thuisvoelen in de bestaande structuren of niet de middelen hebben om er toegang toe te verkrijgen en dit ongeacht hun gender, leeftijd, etnische afkomst, sociale klasse, religie, levensovertuiging, geaardheid. Weet je niet zeker of PART 1.2.3 iets voor jou is ? Aarzel niet om contact met ons op te nemen !

 

Hoe moet ik een afspraak maken voor een individuele sessie ?

Neem contact met ons op via deze link

Of maak een telefonische afspraak via het nummer: 0032- 499 89 99 94

 

Hoeveel kost een individuele begeleiding ?

Individuele begeleiding kan twee vormen aannemen:

          systemische en strategische therapie en/ of  coaching.  De prijs is 35 euro per sessie. 

 

Hoe lang duurt een individuele begeleiding ?

Een sessie duurt tussen 50 en 90 minuten (afhankelijk van de benadering). In enkele sessies, kan vaak al heel wat worden aangepakt. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problemen. Je bepaalt zelf wanneer je klaar bent om met de sessies te stoppen. 

 

Wat is beter: individuele begeleiding of begeleiding in groep ?

In een intake gesprek bepalen we samen met jou wat de meest gewenste aanpak is om te starten. Vaak zijn de beide vormen van begeleiding complementair. Jij kiest voor het traject waar jij je het beste bij voelt.

 

Wat is het verschil tussen “Begeleiding in groep” en “workshops Welzijn” ?

De “Begeleiding in groep” – ook wel “groeigroepen” genoemd – lopen over verschillende weken/maanden en hebben een therapeutische insteek. Onze aanpak hierbij is integratief : we combineren diverse stromingen in de psychotherapie met creatieve therapieën, lichaamswerk, mindfulness, psycho-educatie en, bieden we tools aan om je beter in je vel te voelen.

De Workshops “Welzijn” worden georganiseerd rondom een thema of specifieke techniek. Ze kunnen éénmalig zijn (een avond, een weekend) of gespreid zijn over een reeks lesdagen.

 

Waarom zou ik kiezen voor “begeleiding in groep” ?

In een groep gaan we ons eigen individuele proces aan, gebruik makend van de kracht van de groep.

 

Hoeveel kost het om deel te nemen aan de therapeutische groepssessies ?

Om de veiligheid van de groepen te kunnen verzekeren en optimaal werken mogelijk te maken, wordt een engagement gevraagd voor een reeks van 10 sessies. De prijs per sessie bedraagt 12 euro. De betaling voor de reeks, dient te zijn geregeld voor aanvang van de eerste sessie. Een betalingsplan is bespreekbaar op vraag.

 

Wat kan ik van de workshops welzijn verwachten ?

De workshops verdiepen bepaalde technieken of exploreren specifieke thema’s die je kunnen helpen in je eigen proces. 

 

Hoeveel kosten de workshops en de activiteiten ?

 

Workshops Welzijn culturele activiteiten
1 sessie = 10 euros

1 kaart van 10 sessies = 85 euros

1 Kaart van  20 sessies = 140 euros

FilmClub + Book-Club = Gratis

Culturele uitstappen : inkom met verlaagd tarief

 

 

Hoe groot zijn de groepen ?

Het maximale aantal participanten voor een groepssessie of workshop is 12.

 

Wie zijn begeleiders ?

Alle begeleiders zijn gespecialiseerd en gecertificeerd in hun respectievelijke vakgebieden. De naam van de persoon die verantwoordelijk is voor een workshop, wordt vermeld in de agenda.

 

Wat bieden de culturele activiteiten ?

De culturele activiteiten bieden de mogelijkheid om samen met anderen dingen te delen en te doen (een tentoonstelling bezoeken, een film bekijken, samen een boek lezen en erover praten, …). Het is zingevend, dwingt tot introspectie en creëert verbondenheid.

 

Waar gaan de activiteiten door ?

PART 1.2.3 heeft geen eigen lokalen. Voor elke activiteit, wordt het adres vermeld.

 

Is het nodig om me vooraf in te schrijven voor een activiteit ?

Ja, registratie of bevestiging van deelname is altijd verplicht.

 

In welke taal vinden de workshops plaats ?

De workshops worden gegeven in het Frans, Nederlands en/of Engels.

 

Moet je voorkennis hebben om aan de workshops te kunnen participeren ?

 

Voor de meeste workshops is geen voorkennis vereist. Indien een workshop enkel voor  gevorderden wordt georganiseerd, wordt dat expliciet vermeld in de agenda.

 

Kan ik deelnemen aan uw workshops en activiteiten als ik minderjarig ben ?

Minderjarigen kunnen in principe niet participeren aan workshops en activiteiten (tenzij in uitzonderlijke gevallen en na intake). Voor individuele sessies dient toestemming te worden verleend door een ouder. Voor sommige sessies dient de jongere begeleid te zijn door een ouder.

 

Heb je nog vragen die je hier niet beantwoord ziet?  Contacteer ons !