Enerzijds bieden we therapieën, workshops en activiteiten aan die de persoonlijke groei bevorderen en het welzijn verbeteren. 

Anderzijds geven we opleidingen en advies aan professionelen en teams van professionelen, zowel in de hulpverleningssector als erbuiten…


 

Concreet ?

 

  1. Activiteiten Welzijn
  • Individuele begeleiding (link naar Activiteiten / Individuele begeleiding)
  • Begeleiding in groep (link naar Activiteiten / Begeleiding in groep)
  • Workshops en cursussen (Welzijn) (link naar Activiteiten / Workshops Welzijn)
  • Activiteiten (Sociaal, Cultureel) (link naar Activiteiten / Socioculturele activiteiten)

 

  1. Socio-culturele projecten (link naar Activiteiten / Socio-culturele projecten)

 

  1. Opleidingen en advies aan professionelen (link Activiteiten / Opleidingen en advies)