PART1.2.3 biedt diverse vormen van therapie en coaching en stemt voor een begeleidingstraject af op wie jij bent en wat jij nodig hebt.

Systemische en strategische therapie

Coaching

 

In de systemische en strategische therapie, worden problemen en disfuncties gezien als het resultaat van verstoorde interacties van de persoon met zijn persoonlijke, familiale- en professionele omgeving. Het is een oplossingsgerichte aanpak die als doel heeft om de cliënt te helpen zijn moeilijkheden te overwinnen en hem te steunen in zijn proces van persoonlijke groei en empowerment. Deze therapeutische werkvorm kan worden ingezet bij elke vorm van psychisch onevenwicht en specifiek bij o.a.

 

Depressie,

Stemmingsstoornissen,

Angststoornissen,

Burn-out,

Posttraumatische stressstoornis,

Fobieën,

Obsessief-compulsieve stoornissen,

Paranoia,

Morbide jaloezie,

Relationele problemen, ouder-kind problemen,

Hypochondrische twijfel,

Rumineren,

Uitstelgedrag,

Eetstoornissen, etc.

 

Onze manier van werken is transcultureel en niet-normatief .

 

Is een gepersonaliseerde begeleiding die je helpt om je eigen potentieel te kennen, die je helpt je zelfinzicht te verdiepen, je zelfvertrouwen te vergroten, keuzes te maken en je doelen te realiseren.  

 

Persoonlijke coaching helpt je om een ​​beter evenwicht te vinden en meer vervulling in je privéleven. We reiken je tools aan waardoor je o.a.

 

Leert om je stress,

Emoties en conflicten beter te beheren;

Je zelfvertrouwen en zelfrespect leert te versterken 

Je relatie met anderen leert verbeteren.

 

Professionele coaching heeft als doel hulpmiddelen en strategieën aan te reiken om je te leren om binnen een werkcontext:

 

Je stress en emoties te leren kanaliseren,

Je communicatie en relatie met de anderen te verbeteren,

Efficiënter te werken,

Meer zelfvertrouwen te ontwikkelen, je voor te bereiden op belangrijke momenten (vergadering, moeilijk gesprek, presentatie),

Te leren omgaan met verandering,

Je carrière een wending te geven, etc.

 

 

PTR - Strategische conversationele hypnose

 

PTR - Re-associatieve Traumatherapie - maakt gebruik van  de conversationele strategische hypnose om psychotrauma’s te behandelen en om de cliënten te helpen om op een veilige manier hun dissociatieve beschermingen los te laten die hen hielp te overleven na een traumatisch gebeuren. Het kan gaan om een eenmalige traumatische gebeurtenis (bv : een ongeval, een aanranding) of om langdurige traumatische levenssituaties (bv : een gewelddadige ouder, echtelijk geweld, professionele intimidatie, enz.).

De strategische conversationele hypnose heeft de Ericksoniaanse hypnose als basis. Tijdens de hypnose blijft de cliënt ‘aanwezig’, maar is wel in een staat van bewustzijn waarin contact met het onderbewuste mogelijk is. De cliënt neemt actief deel aan de desensitisatie (het ongevoelig maken) van het psychologische trauma en leert controle te ontwikkelen over dat deel van de hersenen waarin de emoties en gewaarwordingen zetelen.