1. Een alternatieve manier van ondersteunen

 

PART 1.2.3. wil mensen met existentiële vragen en personen die psychisch lijden, begeleiden en ondersteunen in een proces naar meer welzijn om zo een vrijer, rijker en voller leven te kunnen leiden. Wij doen dit door een combinatie van psychotherapieën en creatieve werkvormen, met lichaamswerk en activiteiten voor persoonlijke ontwikkeling.

 

Onze aanpak hierbij is interdisciplinair en integratief (we combineren verschillende disciplines en werkvormen), holistisch (we hebben aandacht voor alle aspecten van de persoon die we benaderen als een uniek individu en binnen zijn specifieke contexten) en transcultureel  (we houden rekening met de cultuur(en) van eenieder en de mekaar versterkende mechanismen van uitsluiting).

Zie Activiteiten voor meer informatie.

 

             2. Informeren en sensibiliseren

 

Als organisatie met een interactionele en transculturele benadering, willen wij onze kennis en ervaring delen door opleidingen en advies aan te bieden aan professionelen en teams van professionelen, zowel in de hulpverleningssector als erbuiten.

 

     3. Innoveren

 

Met een doordachte en creatieve aanpak in de begeleiding van mensen met een psychologisch lijden, willen we bijdragen tot verdieping in het werkveld. We registreren ervaringen en verwerken de bevindingen op het terrein om – waar dat mogelijk is – vorm te geven aan evalueerbare, aanpasbare en overdraagbare methodieken.