Uw donaties dragen bij tot de organisatie van de workshops, activiteiten en culturele uitstappen. Zij zorgen ervoor dat mensen die daar anders de middelen niet toe hebben, toch kunnen participeren en op die manier kunnen genieten van de noodzakelijke steun in hun proces van persoonlijke groei en emancipatie.

Van harte dank bij voorbaat voor uw steun!  

 

Bankgegevens van PART 1.2.3 vzw

PART 1.2.3

VZWSociale zetel: Bd Edmond Machtens, 69 / 6C   1080 Brussel

IBAN nr. BE44 0682 3868 0045   Met de mededeling: Gift PART 1.2.3

Na ontvangst van uw gift, sturen wij u een ontvangstbewijs voor de belastingaftrek.