Privacyverklaring

 

 

Als therapeuten zijn we wettelijk en ethisch verplicht om de privacy van onze klanten te beschermen. Elke werknemer en vrijwilliger van PART 1.2.3 tekent een ​​geheimhoudingsovereenkomst en verbindt zich ertoe de privacy van ons publiek te respecteren.

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, voert PART1.2.3 vzw een beleid ten aanzien van de verzameling en de bescherming van persoonsgegevens van ons publiek, dat conform de wet- en regelgevende bepalingen is.

 

 

Welke informatie wordt verzameld en met welk doel wordt deze gebruikt ?

Als organisatie vragen wij aan cliënten om een naam, elementaire demografische informatie en contactgegevens. Daarnaast worden nota’s, behandelplannen, evaluaties, e.d., op een veilige manier, bijgehouden.

 Deze informatie wordt verzameld :

 • Om cliënten te kunnen identificeren en hun persoonlijk dossier te kunnen vinden;
 • Om de cliënt op een professionele manier te kunnen opvolgen;
 • Om, zo nodig, contact te kunnen opnemen met cliënten;
 • Om de personen in onze database op de hoogte te kunnen houden van onze workshops en activiteiten;
 • Omwille van administratieve en boekhoudkundige redenen.

 

De toestemming

De toestemming wordt gegeven tijdens het intakegesprek. Door te blijven deelnemen aan therapeutische sessies, coachingssessies en evaluaties, blijft de cliënt de toestemming geven voor het verder verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie voor therapie- en follow-updoeleinden.

Onze inzet

 • Persoonlijke gegevens worden enkel bewaard en gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze ons hebt toevertrouwd;
 • Het delen van persoonlijke informatie gebeurt enkel met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
 • Persoonlijke informatie, op papier en elektronisch, wordt op een veilige manier bewaard;
 • We registreren enkel de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens via derden.

 

 

Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld ?

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle belanghebbenden van de vzw PART1.2.3 :  cliënten, cursisten, participanten en partners. Dit geldt zowel voor de huidige als de vroegere cliënten, cursisten, participanten en partners.

 

 

Grenzen aan de vertrouwelijkheid

 

 • Er bestaan uitzonderingen op de regel van vertrouwelijkheid.
 • Elke therapeut heeft de wettelijke plicht om:
 • Potentiële slachtoffers te waarschuwen dat een cliënt van plan is hen schade toe te brengen;
 • De autoriteiten en gezondheidsdiensten ervan op de hoogte te brengen dat een cliënt van plan is om zelfmoord te plegen;
 • het dossier van een cliënt te verstrekken wanneer een rechtbank hierom verzoekt;
 • als getuige onder ede, te antwoorden op vragen die de rechtbank stelt
 • misbruik of uitbuiting van een kind, bejaarde persoon of gehandicapte te signaleren aan de bevoegde autoriteiten;
 • misbruik of uitbuiting van een cliënt door een zorgverlener te melden.

 

Heb je vragen hierover ? Stel ze !