Catherine Gouffau : Therapeute, lesgeefster

Na haar studies in de kunstgeschiedenis en cultuurwetenschappen, studeerde ze creatieve therapie, drama en dramatherapie, diverse vormen van lichaamswerk en lichaamsbehandeling, counseling en therapeutische begeleiding. Professioneel werkte ze zowel in de artistieke, socio-culturele als in de psycho-medische en sociale sector. Sinds 1988 faciliteert ze groepen en geeft cursussen en trainingen aan een sterk divers publiek, in binnen- en buitenland. 

In 2001 was ze een van de drijvende krachten bij de oprichting van PART1.2.3. Vandaag werkt ze als creatieve therapeut voor het project “From Age to Art”. Voor de vzw geeft ze zowel groepssessies als individuele sessies. 

Mya Guedira : Therapeute en projectcoördinator

Gespecialiseerd in communicatiestrategieën, werkt Mya jarenlang in het bedrijfsleven. Daarnaast zet ze zich in als vrijwilligster in de sociale en socioculturele sector. 

Wat haar meer dan wat ook boeit, is de mens, de menselijke psychè en menselijke relaties. Ze volgt een opleiding tot systemische en strategische therapeut aan het Gregory Bateson Instituut (IGB) in Luik, gevolgd door een opleiding in PTR : Psychotherapie van het Reassociatief Trauma - conversationele hypnose, aan het Milton H. Erickson Instituut van België (Institut de Milton H. Erickson de Belgique). Inmiddels wijdt ze haar volledige professionele carrière aan het begeleiden van mensen in de hulpverleningssector.

Binnen PART1.2.3, coördineert ze socioculturele en welzijnsprojecten en geeft therapeutische sessies voor zowel persoonlijke, relationele als familiale problematieken. Zij geeft consultaties in het Frans en het Engels. 

 

Sofie Gashi : Administratief verantwoordelijke en bestuurslid

Sofi studeerde bedrijfsbeheer en startte haar professionele carrière in de privé-sector. Gaandeweg voelde ze de behoefte om haar capaciteiten en professionele ervaring in te zetten voor een maatschappelijk relevant doel. Ze engageerde zich in de socio-culturele sector en koos voor het werken binnen een vzw structuur met een opdracht gericht op de empowerment van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Inmiddels bouwde ze een ruime ervaring op in deze context en specialiseerde ze zich in vzw-administratie. Sofi danst ook flamenco en beoefent yoga.

Bij PART123 is ze medeverantwoordelijk voor het administratieve luik van de organisatie en zij maakt deel uit van de Raad van Bestuur.

 

Voor een deel van de workshops doet PART 1.2.3. beroep op externe lesgevers.