Ontstaan

Vzw “P.A.R.T. – Psycho-Artistic Research and Training” is in 2002 ontstaan vanuit het verlangen een structuur te creëren die ondersteunend zou zijn bij het werken met kwetsbare groepen en dit op de snijlijnen van kunst en therapie.

 

 

1, 2, 3… Soleil !

 Al snel dekte de naam «Psycho-Artistieke Research en Training» de lading niet meer. Psychotherapeutische benaderingen overstegen de creatieve therapieën en ook lichaamswerk nam een almaar grotere plaats in. «PART» werd  «PART 1.2.3.» waarbij Part1 stond voor kunst en creativiteit, Part2 voor welzijn en gezondheid en part3 voor creatieve therapieën.

 

 

Practical and Alternative Release Therapy”.

Inhoudelijk en methodisch is PART blijven groeien. Doorheen bijna twintig jaar aan persoonlijke begeleidingen, groeigroepen en therapeutische projecten, ontwikkelden we praktische werkvormen om te leren loslaten (oude verhalen, angsten, disfunctionele patronen), jezelf te bevrijden en in je kracht te staan.

Door een aanpak die interdisciplinair, integratief, holistisch en transcultureel is, biedt PART een alternatief op het traditionele aanbod.

Sinds 2018 staat «PART» voor “Practical and Alternative Release Therapy”.

 

 

Activiteiten en Projecten

Van 2002 tot nu, zette de vzw sociaal relevante, creatieve projecten op met een therapeutische insteek (“Leila & Ouna”; “Indiakids”) en gaf honderden individuele en groepssessies (psychotherapie, creatieve therapie, diverse vormen van lichaamswerk, …) aan een divers publiek (vrouwen, vluchtelingen, LGBT, …) en dit in België (verenigingen, gemeenschapscentra, welzijnsstructuren, …) en ver erbuiten (India, Zuid-Afrika).