PART 1.2.3 heeft tot doel om het welzijn en de levenskwaliteit te bevorderen.

De vzw wil kansen bieden tot persoonlijke groei aan psychisch en/of maatschappelijk kwetsbare personen – ongeacht hun gender, leeftijd, etnische afkomst, sociale klasse, religie, levensovertuiging, geaardheid – die zich niet thuisvoelen in de bestaande reguliere structuren of niet de middelen hebben om toegang te verkrijgen tot het aanbod van de privé circuits.

We doen dit door hen te begeleiden en tools aan te reiken om doorheen hun eigen verhalen te werken, trauma’s te verwerken, patronen te doorbreken, nieuwe perspectieven te ontwikkelen, hun zelfvertrouwen te versterken, innerlijke veerkracht op te bouwen, in hun kracht te staan en hun relationele en expressieve vaardigheden te vergroten. 

Hierdoor willen we als organisatie actief bijdragen tot emancipatie en reële kansen op maatschappelijke participatie bevorderen.

We realiseren dit onder meer doorheen activiteiten en projecten, research, training, counseling en therapie – zowel individueel als in groep en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

Onze aanpak hierbij is interdisciplinair, integratief, holistisch en transcultureel.

 

interdisciplinair omdat we vanuit verschillende domeinen samenwerken : welzijnszorg, gezondheidszorg, socio-cultureel werk, kunsten en educatie.

 

Integratief omdat we verschillende benaderingen combineren:

psychotherapieën, creatieve therapieën, lichaamswerk, mindfulness, psycho-educatie en educatieve-, psychosociale-, socio-culturele en socio-artistieke projecten.

 

Holistisch omdat we aandacht hebben voor zowel het psychische, fysieke als het spirituele en elke persoon benaderen als een uniek individu.

We houden hierbij rekening met zowel het persoonlijke, het relationele, het familiale, het professionele als het sociale.

 

Transcultureel omdat we rekening houden met de cultuur(en) van eenieder en de mekaar versterkende mechanismen van uitsluiting.