De “Begeleidingen in groep” lopen over verschillende weken/maanden en hebben een therapeutische insteek.

 

We begeleiden je en reiken je tools aan om doorheen je eigen verhalen te werken, je zelfinzicht te vergroten je innerlijke veerkracht op te bouwen en in je kracht te staan.

We werken samen met jou aan o.a.:

Het leren loslaten (van oude verhalen, angsten, disfunctionele patronen)

Het verminderen van spanning en stress

Het verkrijgen van diepere persoonlijke inzichten

Meer vat krijgen op je eigen emoties en een groter emotioneel evenwicht

Het verwerking van trauma’s en van wat je in de weg staat te groeien

Het aanpakken van specifieke problemen : fobieën, depressie, eetstoornissen, …

Het leren begrenzen ; het leren omgaan met remmingen

Een grotere zelfaanvaarding en het versterken van je zelfvertrouwen

Het verbeteren van je interactie met anderen en de omgeving

Je relationele en expressieve vaardigheden te vergroten.  

Het beter leren identificeren van je eigen behoeften

Het ontwikkelen van nieuwe perspectieven en het vinden van alternatieven

Jezelf reconstrueren na een burn-out

Het bouwen aan de weg die je jouwe is

Zingeving, eenvoud en plezier in het leven.

Het verhogen van bewustzijn, emotionele evenwicht, energie, helderheid van geest, intuïtie, innerlijke rust en innelijke kracht.

 

Onze aanpak is integratief : we combineren diverse stromingen in de psychotherapie met creatieve therapieën, lichaamswerk, mindfulness en psycho-educatie.

De inhoud van het traject is afgestemd op de noden van de groep. We houden hierbij zowel rekening met de persoonlijke processen als met het groepsproces.

In een groep gaan we ons eigen individuele proces aan, gebruik makend van de kracht van de groep.

 Om de veiligheid van de groepen te kunnen verzekeren en optimaal werken mogelijk te maken, wordt een persoonlijk engagement gevraagd voor elk traject dat wordt aangevat.

Lees ook:

Individuele begeleiding (link naar Activiteiten / Individuele begeleiding)

Workshops en cursussen (Welzijn) (link naar Activiteiten / Workshops en cursussen)

Activiteiten (Sociaal, Cultureel) (link naar Activiteiten / Activiteiten (Sociaal, Cultureel))